Privatlivspolitik

1. INDLEDNING OG DATAANSVARLIG

I det følgende redegøres for, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, når du tilgår og anvender vores online-tjenester tilknyttet www.moebelkompagniet.dk

"Møbelkompagniet" / "vi" / "os" er:

Møbel Kompagniet ApS
Langvadbjergvej 5a
Snejbjerg
7400 Herning
Cvr. nr. 37565016
Tlf. 78 72 44 44

Kontakt os via kontaktformularen som du finder her: https://moebelkompagniet.dk/kontakt-kun-deservice-andre-henvendelser

Møbelkompagniet er dataansvarlige for den persondataindsamling og videre behandling af persondata, der foregår i forbindelse med vores tjenester tilknyttet onlineplatformen.

De tjenester, der er knyttet til onlineplatformen er:

  • Webshop
  • Nyhedsmails
  • Kontaktformular

2. TYPEN AF OPLYSNINGER

Når du gør brug af vores tjenester afgiver du personlige oplysninger om dig selv. Oplysnin-gerne det drejer sig om afhænger af tjenesten du bruger.
Ved brug af webshoppen er det navn, e-mailadresse, privatadresse, mobil nr. og købshistorik.
Ved tilmelding til nyhedsmail er det navn og e-mailadresse.
Ved brug af kontaktformularen er det navn, e-mailadresse og mobil nr.

3. ANVENDELSE, FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

Personoplysningerne indsamles og anvendes til følgende formål/til at varetage følgende hen-syn:

  • Gennemførelse af ordrer i vores webshop inkl. evt. efterhåndtering i den forbindelse vedr. forsendelse, reklamationer eller returnering.
  • Fremsendelse af nyhedsbreve og markedsføring i øvrigt
  • Administration af og svar på dine henvendelser.
  • Bogføring

Vi henleder for god ordens skyld opmærksomheden på, at vi aldrig gør brug af dine personop-lysninger i forbindelse med markedsføring, uden forinden at have indhentet dit udtrykkelige samtykke, medmindre lovgivningen giver os mulighed for, at anvende oplysningerne markeds-føringsmæssigt uden dit samtykke. Fremsendelse af nyhedsbreve og lignende direkte mar-kedsføring, vil aldrig ske uden at vi har indhentet dit udtrykkelige samtykke.

Vores behandling af persondata sker med hjemmel i en eller flere af følgende bestemmelser, alt afhængigt af, hvad for et af ovenstående formål, der er baggrunden for vores persondata-behandling:

Persondataforordningens artikel 6, 1., litra a / b / f. I det omfang opbevaring af persondata sker som følge af vores forpligtelser efter bogføringsloven sker opbevaringen med hjemmel i per-sondataforordningens artikel 6, 1., litra c.

Vores persondatabehandling baseret på artikel 6, 1. litra f er behandling, der sker i forbindelse med målretning af online indhold til en bred kreds af modtagere i forhold til deres interesser og/eller når vi i øvrigt henvender os til dig blandt en gruppe, uden at der er tale om direkte meddelelser (direct-mail) med markedsføringsmæssigt indhold. De formål vi forfølger i den forbindelse er:

At gøre den visuelle oplevelse relevant for gruppen af modtagere. At markedsføre relevante produkter overfor gruppen af modtagere. Når vi videregiver din mailadresse til Trustpilot mhp., at du modtager en anmodning om an-meldelse af os herpå, er der endvidere tale om, at behandlingen sker med hjemmel i person-dataforordningens artikel 6, 1., litra f. – Formålet vi forfølger i den forbindelse er at opnå omtale idet dette har værdi for os – og dig som kunde.

4. EVENTUELLE MODTAGERE / KATEGORIER AF MODTAGERE

Dine oplysninger videregives til 3 mand som beskrevet i det følgende. Det præciseres at op-lysninger dog kun videregives i det omfang det er nødvendigt for at forfølge et eller flere af de formål/hensyn, der er beskrevet ovenfor under pkt. 3 o